dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai giam phan mien phi,tai lieu bai giam phan mien phi,bai giang bai giam phan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/16/2014 8:43:52 PM
Filesize: 3.64 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
Trình bày những diến biến cơ bản trong quá trình phân chia chất nhân trong nguyên phân?
Đặt vấn đề:
Đối với sinh vật sinh sản hữu tính thì cơ chế nào đảm bảo sự ổn định bộ NST lưỡng bội của loài qua các thế hệ tế bào?
Hỏi bài cũ
So sánh sự khác nhau cơ bản trong nguyên phân ở tế bào động vật và tế bào thực vật? í nghĩa của nguyên phân?
Câu 1
Câu 2
Ngày soạn: 15/12/2006
2
Bài 30:
giảm phân
Quá trình giảm phân diễn ra ở loại tế bào nào? Hãy nêu sơ lược diễn diến quá trình giảm phân mà em biết?
Hãy quan sát đoạn phim sau đây và hoàn thành phiếu học tập số 1.
3
I- Những diễn biến cơ bản trong giảm phân:
4
Hãy cho biết ý nghĩa của hiện tượng trao đổi chéo trong cặp NST tương đồng ở kì đầu I.
- ý nghĩa của sự phân ly độc lập của các NST kép ở kỳ sau II.
- Có nhận xét gì về bộ NST của các tế bào con sinh ra trong giảm phân?
Sự tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn NST tương đồng đã tạo nên hiện tượng hoán vị gen là cơ chế tạo nên các loại giao tử khác nhau về tổ hợp gen ? tăng nguồn biến dị tổ hợp.
Sự phân ly độc lập của các NST kép trong kì sau giảm phân I làm tăng số loại giao tử khác nhau ? tăng nguồn biến dị tổ hợp.
Các tế bào con tuy có số lượng n NST đơn giống nhau nhưng lại khác nhau về các tổ hợp NST và tổ hợp gen.
5
Kết quả của quá trình giảm phân?
* Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua 2 lần phân bào liên tiếp cho 4 tế bào con có bộ NST đơn bội (n). Các tế bào con sẽ đi vào phân hóa hình thành giao tử.
Quá trình giảm phân có ý nghĩa gì?
Cơ chế nào đảm bảo sự ổn định bộ NST lưỡng bội đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể
6
II- ý nghĩa của giảm phân:
Quá trình giảm Phân tạo thành giao tử kết hợp với quá trình thụ tinh và quá trình nguyên phân đã đảm bảo sự ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
Sự phân ly độc lập và trao đổi chéo của các cặp NST tương đồng trong giảm phân tạo ra nhiều NST khác nhau cùng với tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh đã tạo nên các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu phong phú cho tiến hóa và chọn giống.
7
Củng cố bài:
Hãy hoàn thành bảng so sánh sau: