dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 6 đất nước nhiều đồi núi (tiết1) mien phi,tai lieu Bài 6 đất nước nhiều đồi núi (tiết1) mien phi,bai giang Bài 6 đất nước nhiều đồi núi (tiết1) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/16/2014 2:51:31 PM
Filesize: 13.32 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GIÁO VIÊN : Nùng Văn Thêm
TỔ: ĐỊA LÝ
TIẾT 06: BÀI 06
ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI (Tiết1)
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH
Quan sát hình bên ! Hãy nhận xét về đặc điểm địa hình
Việt Nam ?

Lát cắt ngang mô tả cấu trúc địa hình nước ta.
Đồng bằng
Miền đồi núi
Đồi núi thấp là chủ yếu(khoảng 1000m)
+ � di?n tích l�nh th? l� d?i n�i.1% l� n�i cao (> 2000m)

+ 85% di?n tích l� d?ng b?ng v� d?i n�i th?p
ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI CHIẾM PHẦN LỚN DIỆN TÍCH NHƯNG CHỦ YẾU LÀ ĐỒI NÚI THẤP
- Địa hình được vận động Tân Kiến Tạo làm trẻ lại, có tính phân bậc rõ rệt.
- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

-Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
- C?u tr�c d?a hình g?m 2 hu?ng chính:
+ Hướng vòng cung (Đông Bắc và Nam Trung Bộ)
+ Hu?ng t�y b?c - dơng nam (t? ng?n sơng H?ng-d�y B?ch M�)
b) CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH NƯỚC TA KHÁ ĐA DẠNG
Phong hóa, xâm thực.
Nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa.
c) ĐỊA HÌNH CỦA VÙNG NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
Hãy lấy ví dụ chứng minh tác động
Con người tới địa hình nước ta ?
d) ĐỊA HÌNH CHỊU TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ CỦA CON NGƯỜI
2. CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
Khu vực đồi núi
- Chia thành 4 khu vực
Địa hình Việt Nam
Vùng Đông Bắc
Vùng Tây Bắc
Vùng Trường Sơn Bắc
Vùng Trường Sơn Nam
Địa hình Việt Nam
Vùng Đông Bắc
Vùng Tây Bắc
Vùng Trường Sơn Bắc
Vùng Trường Sơn Nam
Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
1500
1000
500
TB
ĐN
Lát cắt địa hình
Tỉ lệ ngang 1 : 3 000 000
Tỉ lệ đứng 1 : 100 000
Sơn nguyên
Đồng Văn
1500
1000
500
Cao nguyên đá Đồng Văn
GIÁP BIÊN GIỚI CÒN CÓ CÁC
CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI
CÁC DÒNG CHẢY THUNG LŨNG SÔNG CŨNG THEO HƯỚNG VÒNG CUNG
*Đặc điểm vùng Đông Bắc
* Giới hạn: Vùng núi phía tả ngạn sông Hồng.
* Chủ yếu là đồi núi thấp.
* Gồm các cánh cung mở rộng về phía Đông Bắc và chụm lại ở Tam Đảo.
*Cao dần ở Tây Bắc và thấp dần ở Đông Nam.
* Các núi đá vôi đồ sộ ở Hà Giang.
* Các dòng sông cũng theo hướng cánh cung (sông Kinh Thầy, Lục Nam...)
Địa hình Việt Nam
Ngoài ra còn có các dãy núi giáp biên giới
Xen giữa là các vùng núi thấp, cao nguyên và sơn nguyên đá vôi
Lát cắt địa hình
Tỉ lệ ngang 1 : 3 000 000
Tỉ lệ đứng 1 : 100 000
Các thung lũng sông cùng hướng xen giữa các dãy núi
ĐỊA HÌNH VÙNG NÚI TÂY BẮC
Đặc điểm vùng Tây Bắc
* Giới hạn: Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.
* Địa hình cao nhất nước ta, dãy Hòang Liên Sơn.(Fansipan-3143m)
* Các dãy núi hướng Tây Bắc Đông Nam, xen giữa là các cao nguyên đá vôi. (Mộc Châu, Sơn La)
* Nằm giữa các dãy núi là các sông cùng hướng TB-ĐN.
Địa hình Việt Nam
Địa hình Việt Nam
Cao ở 2 đầu
Thấp ở giữa
Cao ở 2 đầu
Thấp ở giữa
Thấp dần từ Tây sang Đông
Đặc điểm vùng Trường Sơn Bắc
*Hướng Tây Bắc-Đông Nam.
*Các dãy núi song song, so le, cao ở 2 đầu giữa có vùng núi đá vôi. (Quảng Bình, Quảng Trị)
* Liền kề các dãy núi về phía đông là các vùng trung du.
Địa hình Việt Nam
Bất đối xứng sườn Đông Tây
Đồng bằng hình thành không liên tục
Các cao nguyên rộng, phía tây
* Các khối núi Kontum, các khối núi cực nam Tây Bắc, sườn Tây thoải, sườn Đông dốc đứng.
* Các cao nguyên đất đỏ ba-dan: Plây-ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh, bề mặt bằng phẳng, độ cao xếp tầng 500-800-1000m.
Đặc điểm vùng Trường Sơn Nam
KẾT LUẬN
THẾ NÀO LÀ ĐỊA HÌNH
BÁN BÌNH NGUYÊN ?
Địa hình Việt Nam
Vùng bán bình nguyên
Vùng trung du
Vùng trung du (TP Hồ Chí Minh)
Về nhà làm bài tập 1,2,3 SGK
Xem bài 07
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ
THẦY, CÔ, CÁC EM!