dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi,tai lieu bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi,bai giang bai 5_tin 12: Các thao tác trên bảng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2014 9:41:48 PM
Filesize: 1.36 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên: TRầN VĂN NGHĩA
trường THPT Cẩm Lý
Bài giảng
BàI 5 - CáC THAO TáC TRÊN BảNG
CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG
Cập nhật dữ liệu:
- Thêm bản ghi.
Chỉnh sửa.
Xóa bản ghi.
Sắp xếp - Lọc
Tìm kiếm
In ấn
Khi m? Table, Query ho?c Form, dòng cuối cùng của mỗi cửa sổ (dòng status) thể hiện các thông tin ta cần chú ý như sau:
Đến bản ghi đầu tiên
Số TT bản ghi hiện tại
Đến bản ghi tiếp theo
Đến bản ghi cuối cùng
Tạo bản ghi mới
Số bản ghi hiện có
Đến bản ghi trước
* Ý� nghĩa một số ký hiệu trên thanh công cụ:
Sắp xếp ascending
Sắp xếp descending
Lọc theo ô dữ liệu đang chọn
Lọc theo mẫu, điều kiện
Lọc/hủy bỏ lọc
Tìm kiếm
Thêm bản ghi mới
Xóa bản ghi
1. C?p nhật dữ liệu:
Thêm Bản ghi mới.
Chỉnh sửa.
Xóa bản ghi.
- Là thay đổi dữ liệu trong các bảng:
1. C?p nhật dữ liệu:
a. Thêm bản ghi mới:
Cách 1: Chọn Insert ? New Record
hoặc Nháy nút trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường
Cách 2: Nháy nút chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở
cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường
1. C?p nhật dữ liệu:
a. Thêm bản ghi mới:
Cách 3: Dùng dạng trang dữ liệu.
Click vào ký hiệu tạo bản ghi mới, nhập liệu
1. C?p nhật dữ liệu:
b. Chỉnh sửa:
Nháy chuột vào giá trị của ô cần chỉnh sửa, chỉnh sửa xong thì nhấn Enter.
1. C?p nhật dữ liệu:
c. Xóa bản ghi:
Cách 1:
B1: Chọn bản ghi cần xoá.
B2: Nháy nút (Delete Record) hoặc nhấn phím Delete.
B3: Xuất hiện hộp thoại chọn Yes (No)
Cách 2: Chọn bản ghi cần xoá, nhấn chuột phải chọn (Delete Record)
2. Sắp xếp, lọc:
a. Sắp xếp:
- Muốn sắp xếp tên tăng dần (giảm dần) chọn trường nào?
Tại cửa sổ chế độ trang dữ liệu.
Chọn trường cần sắp xếp;
Click biểu tượng Sort Ascending hoặc Sort Descending.

b. L?c:
Tìm nh?ng bản ghi th?a mãn một số điều kiện nào đó (đkiện lọc) .
Có 2 dạng lọc.
2. Sắp xếp, lọc:

+ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn:
Chọn ô (điều kiện lọc);
Click biểu tượng (Filter by selection).

+ K?t qu? : hi?n th? t?t c? nh?ng bản ghi có địa chỉ là P1
Để kết thúc lọc (trở về danh sách ban đầu) click vào (Remove filter)
+ Lọc theo mẫu:
Click (Filter by form);

Access sẽ hiển thị các bản ghi thỏa mãn điều kiện lọc
Muốn trở về dsách ban đầu, click vào (Remove Filter)
3. Tìm kiếm đơn giản:
Click vào biểu tượng (Find)
Nhập giá trị cần tìm vào Find What r?i click vào Find next.

Các tùy chọn:
+ Look in:
* Mặc định là tìm trong field con trỏ đang đứng; muốn tìm trong toàn bảng, click vào Look in rồi chọn tên bảng

Các tùy chọn:
+ Match:
- Any part of field : cụm từ cần tìm có thể là một phần của field.
- Whole Field: cụm từ cần tìm là nội dung của 1 ô
- Start of field: cụm từ cần tìm nằm đầu của field.

Ta có thể dùng chức năng Replace để thay thế cụm từ tìm thấy với cụm từ ghi trong Replace With.

4. In dữ liệu:
- Menu File? Page Setup.
C1: Ctrl + P
C2:Vào menu File ? Print.
C3: Nhấn chọn biểu tượng máy in trên thanh công cụ:
Thao tác cập nhật dữ liệu ?
Cập nhật dữ liệu làm việc ở chế độ nào?
Có những cách nào để thêm một bản ghi mới?
Nêu thao tác xoá một bản ghi (nhiều bản ghi liên tiếp nhau) ?
Lọc là gì?
Về nhà xem bài thực hành số 3

Củng cố - dặn dò
Bài học kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô
cùng các em!