dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 40 thuc hanh mien phi,tai lieu bai 40 thuc hanh mien phi,bai giang bai 40 thuc hanh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/28/2014 7:40:22 PM
Filesize: 5.37 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 46- BÀI 40
THùC HµNH

Giáo viên: Trương Tấn Thanh
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào?
Tiết 46- BÀI 40
THùC HµNH
Em hãy tính độ dài của tuyến cắt A-B theo tỉ lệ ngang của lát cắt? (tỉ lệ ngang của lát cắt 1:2 000 000).
?Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào?
- Hướng lát cắt: tây bắc – đông nam.
- Tuyến lát cắt qua 3 khu vực: dãy Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, đồng bằng Thanh Hoá
- Độ dài của tuyến lát cắt ( từ A – B trên sơ đồ): khoảng 360km
( khoảng cách A - B đo được khoảng 18 cm: 18 × 20 km = 360 km )
a)Xác định tuyến cắt A - B trên lược đồ
ĐỈNH PHAN-XI-PĂNG
ĐỒNG BẰNG THANH HOÁ
CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
b) Dựa trên kí hiệu và bảng chú giải của từng hợp phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt:
Có mấy kiểu rừng? Chúng phát triển trong điều kiện tự nhiên như thế nào?
Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu?
1.Khu núi cao Hoàng Liên Sơn có: - Đá mắc ma xâm nhâp và đá mắc ma phun trào; Đất mùn núi cao
2.Khu cao nguyên Mộc Châu có: - Trầm tích đá vô; Đất feralít trên đá vôi.
3.Khu đồng bằng Thanh Hoá có: - Trầm tích phù sa; Đất phù sa trẻ.
4.Khu núi cao HLS có: Rừng ôn đới, phát triển trong điều kiện khí hậu lạnh quanh năm và mưa nhiều.
5.Khu cao nguyên Mộc Châu có: Rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới, phát triển trong điều kiện khí hậu cận nhiệt vùng núi, lượng mưa và nhiệt độ thấp.
6.Khu đồng bằng Thanh Hoá có: Rừng nhiệt đới thay thế bằng hệ sinh thái nông –lâm nghiệp, phát triển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.c)Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của 3 trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu và Thanh Hóa, trình bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực? Giải thích vì sao?
Đặc điểm chung của khí hậu là nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều vào thời kì gió mùa mùa hạ. Tuy nhiên do yếu tố vị trí, địa hình nên có sự khác biệt:
Khu vực Thanh Hoá: là vùng đồng bằng gần biển; nhiệt độ trung bình cao >230C, lượng mưa tương đối khoảng 1700 – 1900 mm/năm.
Khu vực Mộc Châu: là vùng cao nguyên nằm bên trong đồng bằng; nhiệt độ trung bình thấp hơn từ 170C – 250C, lượng mưa vừa phải ≈ 1600mm/năm.
Khu vực Hoàng Liên Sơn: là vùng núi cao chắn gió mùa mùa hạ từ biển vào nên có mưa nhiều nhất so với hai khu vực trên với lượng mưa trung bình từ 3500 – 3600 mm/năm; nhiệt độ trung bình thấp nhất từ 80C – 180C.
B. Quan sát H40.1, bảng 40.1 cùng kiến thức đã học hãy hoàn thiện bảng sau:
Mắc ma xâm nhập, mắc ma phun trào
Núi cao trên 3000m
Lạnh quanh năm, mưa nhiều
Đất mùn núi cao
Ôn đới
Trầm tích đá vôi
Dưới 1000m, thấp
Cận nhiệt, mưa ít, nhiệt độ thấp
Đất Feralit trên đá vôi
Cận nhiệt, nhiệt đới
Trầm tích phù sa
Nóng quanh năm, mưa nhiều
Địa hình thấp, bằng phẳng (dưới 50m)
Đất phù sa trẻ.
Rừng nhiệt đới thay thế bằng hệ sinh thái nông nghiệp
Qua bảng tổng hợp về điều kiện tự nhiên của 3 khu vực địa hình sau em hãy báo cáo trước lớp về điều kiện tự nhiên của từng khu vực?
CỦNG CỐ
BÀI TẬP VỀ NHÀ
- HOÀN THIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÀI TẬP VÀO VỞ.
- TẬP BÁO CÁO BẰNG MIỆNG CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA 3 KHU VỰC ĐỊA HÌNH ĐÃ TÌM HIỂU TRÊN LỚP.
CHUẨN BỊ BÀI 41 MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ.
SOẠN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II