dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows mien phi,tai lieu Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows mien phi,bai giang Bài 4: Một số tính năng khác trong Windows mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2014 9:31:52 AM
Filesize: 1.27 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1) Khởi động và kết thúc chương trình
a. Khởi động
Cách 1: Khởi động bằng cách dùng bảng chọn Start
Vào Start / Chọn All Program / Chọn tên chương trình
Cách 2: Khởi động bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình.
Tiết 13-16:
Bài 4:
một số tính năng khác trong windows
Cách 3: Khởi động bằng cách nháy chuột phải vào biểu tượng chương trình và chọn Open.
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
1) Khởi động và kết thúc chương trình
b. Kết thúc
Cách 1: Vào File / Chọn Exit (hoặc File / Close)
Cách 2: Nháy vào nút close (X) tại góc trên bên phải màn hình
a. Khởi động
Cách 3: Nháy chuột phải tại tên chương trình ở trên thanh công việc và chọn close
Cách 4: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
2) Tạo đường tắt
- Đường tắt (Shortcut) là biểu tượng người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường hay sử dụng. Có thể tạo đường tắt tới bất kỳ một đối tượng nào trong windows.
- Các biểu tượng của đường đi tắt có hình mũi tên ở góc dưới bên trái biểu tượng.
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
2) Tạo đường tắt
- Cách làm:
+ Bước 1: Mở thư mục chứa đối tượng muốn tạo đường tắt.
+ Bước 2: Nháy chuột phải vào đối tượng.
+ Bước 3: Chọn Send to ? Desktop.
Tham khảo:
(Cách làm khác)
B1. Chuột phải vào vùng trống ở ? New / Shortcut
B2. Nháy Browse để chỉ đường dẫn vào Type the location of the item
B3. Next
B4. Finsh
Shortcut to Borland Pascal 7.0
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
3) Tìm kiếm tập tin, thư mục
- Bước 1: Nháy nút Search trên thanh công cụ
- Bước 2: Nháy mục All file and folders
- Bước 3: Nhập tên đối tượng cần tìm vào mục: All or part of the file name.
- Bước 4: Chọn vùng tìm kiếm trong mục Look in
- Bước 5: Nháy nút Search trên hộp thoại
Nháy vào lựa chọn cho việc tìm kiếm, Chẳng hạn All Files and Folders
Nháy nút Search trên thanh công cụ xuất hiện cửa sổ.
Nút lệnh Search
Nháy mục All file and folders cửa sổ có dạng
Nhập tên đối tượng cần tìm
Chọn vùng tìm kiếm
Nháy nút lệnh để thực hiện tìm
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
4) Mở một tài liệu mới mở gần đây
- Bước 1: Nháy nút Start
- Bước 2: Nháy mục My Recent Documents
- Bước 3: Nháy tên tài liệu cần mở
Start / My Recent Documents
Bài 4: một số tính năng khác trong windows
5) Thực hành
Khởi động và kết thúc chương trình ứng dụng
Tạo đường tắt
Mở một tài liệu mới mở gần đây
Tìm kiếm tệp và thư mục