dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bai 34 mien phi,tai lieu Bai 34 mien phi,bai giang Bai 34 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/13/2014 7:39:06 PM
Filesize: 2.43 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 10A2
Trường THPT PHÚ HỮU
SVTH: Nguyễn Thành Phước 1107586
GVHD: Tô Thị Trúc Linh
Trường Đại Học Cần Thơ
Bài 34:
CHẤT RẮN KẾT TINH
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

Chất rắn kết tinh:
Cấu trúc tinh thể

Đặc tính của chất rắn kết tinh

3. Ứng dụng của chất rắn kết tinh
II. Chất rắn vô định hình:
Thạch anh
Hạt muối
Nhận xét về đặc điểm chung của các chất rắn?
CHẤT RẮN KẾT TINH
1. Cấu trúc tinh thể:
Cl-

Na+
Thảo luận:
Dựa vào hình trên, hãy trả lời:
Hình dạng tinh thể?
Cấu tạo tinh thể ?
Quan sát chuyển động của tinh thể?
 Có cấu tạo hình học xác định
 Cấu tạo từ ion
có lực tương tác
Quan sát mạng tinh thể muối
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Băng,nước đá nóng chảy ở 00C
Thiếc nóng chảy ở 2320C
Sắt nóng chảy ở 15300C
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Cấu trúc tinh thể than chì
Cấu trúc tinh thể kim cương
C
Thảo luận nhóm:
Hãy so sánh cấu tạo, cấu trúc tinh thể, tính chất của than chì và kim cương?
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Chất rắn đơn tinh thể
VD: muối, thạch anh
Chất rắn đa tinh thể
VD: kim loại, hợp kim (Fe, Zn…)
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Ứng dụng CRKT:
Kim cương dùng làm trang sức
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Ứng dụng CRKT:
Kim loại hợp kim dùng trong các loại máy xây dựng
CHẤT RẮN KẾT TINH
Cấu trúc tinh thể:
Các đặc tính của CRKT
Ứng dụng CRKT:
Dùng làm các linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn
II. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH:
Bột lưu huỳnh
Nhựa đường
Nhựa thông
Mô hình cấu trúc thủy tinh
II. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH:
Vậy thì CRVĐH có những ứng dụng gì trong cuộc sống ?
Cao su làm vỏ xe
Cao su làm nệm
Lưu huỳnh làm pháo hoa
Thủy tinh làm đồ dùng
CHẤT RẮN
Chất rắn vô định hình
Chất rắn kết tinh
Có cấu trúc tinh thể.
Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Chất rắn đơn tinh thể
Chất rắn đa tinh thể
Có tính dị hướng
Có tính đẳng hướng
Có tính đẳng hướng
Không có cấu trúc tinh thể.
Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Bài tập cũng cố:
Câu 1:
Chất rắn kết tinh không có đặc điểm nào?

A. Có dạng hình học xác định

B. Có cấu trúc mạng tinh thể

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định

Bài 34:
CHẤT RẮN KẾT TINH
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
Bài tập cũng cố:
Câu 2:
Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là:

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định

C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định
Bài 34:
CHẤT RẮN KẾT TINH
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định
Bài tập cũng cố:
Câu 3:
Chất rắn nào là chất rắn kết tinh?

A. Thủy tinh

B. Nhựa đường

C. Sắt

D. Nhựa tái sinh

Bài 34:
CHẤT RẮN KẾT TINH
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
Trường THPT PHÚ HỮU
BUỔI HỌC KẾT THÚC
CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH