dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 27 CN 11 củng cố mien phi,tai lieu Bài 27 CN 11 củng cố mien phi,bai giang Bài 27 CN 11 củng cố mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/6/2014 12:12:01 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
XyPaChao - http://banvatui.com
Chủ đề 1
Mục 1:
Bộ phận nào không có trong Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí?
Bầu lọc xăng
Cảm biến
Vòi phun
Bơm xăng
Mục 2:
Trong hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun, bơm hút xăng từ thùng qua bầu lọc ra tới vòi phun, nhờ bộ phận nào?
Bộ điều chỉnh áp suất
Bộ điều khiển phun
Cảm biến
Đường ống nạp
Mục 3:
3. Phát biểu sau đây Đúng hay Sai?
Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng là cung cấp xăng sạch vào xi lanh của động cơ.