dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 20. Hô hấp và cơ quan hô hấp SH8 mien phi,tai lieu Bài 20. Hô hấp và cơ quan hô hấp SH8 mien phi,bai giang Bài 20. Hô hấp và cơ quan hô hấp SH8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 5:42:19 PM
Filesize: 2.95 M
Download count: 35
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
SINH HỌC 8
Giáo viên: Lê Quốc Thắng
Trường THCS Nam Sơn
1 - b
2 - a
3 - d
4 - e
Ghép chức năng với tên các thành phần của máu cho phù hợp, ghi vào bảng kết quả
Biến đổi
Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Tim
O2
CO2
O2
CO2
O2
CO2
- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?
Không khí
Phế nang
trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Mao mạch
ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
Trao đổi
khí ở phổi
Trao đổi
khí ở tế bào
O2
CO2
O2
CO2
O2
CO2
- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
9
6
8
7
5
4
3
2
Họng (hầu)
Thanh quản
Khí quản
Lá phổi trái
Lá phổi phải
Phế quản
Lỗ mũi
Phế quản nhỏ
Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
Khoang mũi
1
Hai lá phổi
- Hai lá phổi có chức năng gì?
CÂU 1
Du?ng d?n khí g?m c�c co quan n�o?
(x?p theo trình t? t? ngồi v�o trong)
A. Mũi → Họng →Khí quản →Thanh quản → Phế quản.
B. Mũi → Họng → Thanh quản → Khí quản → Phế quản.
C. Mũi → Họng → Thanh quản → Khí quản → Phổi.
D. Mũi → Thanh quản → Họng→ Khí quản → Phế quản.
CÂU 2


Hô hấp có vai trò là cung cấp………… để oxi hóa các chất dinh dưỡng tạo..………..…….……cần cho mọi hoạt động sống của TB và cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể.
O2
năng lượng
CÂU 3
Nơi x?y ra trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường là:


a. Phổi b. Phế quản
c. Khí quản d. Mui
Câu 4. Quaù trình hoâ haáp xảy ra maáy giai ñoaïn?
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4
Câu 5. Söï thôû laø quaù trình hoâ haáp
a. Ñuùng b. Sai

Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 - 5 phút thì máu qua phổi chẳng có O2 mà nhận.
Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thông qua các mao mạch máu ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra, O2 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2 không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ O2 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa
Hướng dẫn học bài về nhà
-Học bài theo vở ghi và SGK, trả lời câu hỏi 1,3,4 SGK/ 67.
Chuẩn bài sau : đọc trước bài 21 .Tìm hiểu các hoạt động hô hấp ở người.
-Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3-SGK trang 67.