dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 15: làm quen với MS-Word mien phi,tai lieu bai 15: làm quen với MS-Word mien phi,bai giang bai 15: làm quen với MS-Word mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 11:12:54 AM
Filesize: 2.63 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI 15: LÀM QUEN VỚI
MICROSOFT WORD
 Màn hình làm việc của Word
 Kết thúc phiên làm việc với Word
 Soạn thảo văn bản đơn giản
HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
LÀM QUEN
Ms WORD
15
BÀI
-
Màn Hình Làm Việc Của Word
Bài 15: LÀM QUEN VỚI Ms WORD
 1. Màn Hình Làm Việc Của Word
 Khởi động Ms Word
 Các thành phần trên màn hình
 Thanh bảng chọn
 Thanh công cụ
 1. Màn Hình Làm Việc Của Word
* Ms Word được khởi động bằng cách kích hoạt vào biểu tượng
 a. các thành phần chính trên màn hình
a. Các thành phần trên màn hình
Thanh bảng chọn (Menu).
- Thanh công cụ chuẩn (Standard).
- Thanh công cụ định dạng (Formatting).
b. Thanh bảng chọn
Bảng chọn File gồm các chức năng:
+ New… (tạo 1 văn bản mới)
+ Open… (mở xem văn bản đã lưu)
+ Save…(lưu lại văn bản)
+ Exit (thoát chương trình)
b. Thanh bảng chọn
Bảng chọn Edit gồm các chức năng:
+ Cut (di chuyển)
+ Copy (sao chép)
+ Paste (dán)
Bảng chọn View gồm các chức năng:
+ Print Layout (hiển thị dạng trang in khi soạn thảo)
+ Toolbars (hiển thị lại các thanh bảng chọn)
b. Thanh bảng chọn
Bảng chọn Insert gồm các chức năng:
+ Break… (ngắt trang …)
+ Page Numbers… (đánh số trang)
+ Picture (chèn hình)
+ Symbol (chèn kí hiệu đặc biệt)
Bảng chọn Format gồm các chức năng:
+ Font… (định dạng phông chữ)
+ Paragraph… (định dạng đoạn văn bản)
+ Bullets and Numbering… (tạo danh sách liệt kê)
+ Border and Shading… (kẻ hay xóa đường viền)
 c. Thanh công cụ
 c. thanh công cụ chuẩn
 c. Thanh công cụ
 c. thanh công cụ chuẩn
 c. Thanh công cụ
HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
LÀM QUEN
Ms WORD
15
BÀI
-
Kết Thúc Phiên Làm Việc Với Word
 2. Kết Thúc Phiên Làm Việc Với Word
- Ta cần phải lưu lại văn bản trước khi kết thúc (hay trong khi) soạn thảo văn bản, như sau: chọn File  Save hay nhấn lên nút lệnh Save trên thanh công cụ chuẩn.
- Khi thực hiện lưu văn bản sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
 2. Kết Thúc Phiên Làm Việc Với Word
- Khi thực hiện lưu văn bản sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
* Trường hợp 1: khi thực hiện lưu lần đầu với 1 văn bản mới tạo
+ Bước 1: Chọn File  Save
+ Bước 2: chọn thư mục chứa tệp văn bản cần lưu trong ô Save in
+ Bước 3: Đặt tên cho văn bản trong ô File name
+ Nhấn nút Save
* Trường hợp 2: khi thực hiện lưu ở những lần sau cho văn bản đã có tên truy cập, thì chỉ thực hiện 1 thao tác File  Save mà không thực hiện thêm thao tác nào khác.
HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
LÀM QUEN
Ms WORD
15
BÀI
-
Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản
 3. Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản
 Mở tệp văn bản
 Con trỏ văn bản và con trỏ chuột
 Gỏ văn bản
 Các thao tác biên tập
 a. Mở tệp văn bản
- Sau khi khởi động Word, ta thấy xuất hiện 1 văn bản trống có tên tạm là Document 1.
- Khi muốn tạo 1 văn bản trống khác ta chọn File  New hay nút lệnh New trên thanh công cụ chuẩn.
+ Bước 1: Chọn File  Open
+ Bước 2: chọn thư mục chứa tệp văn bản cần mở trong ô Look in
+ Bước 3: chọn tên tệp văn bản cần mở
+ Nhấn nút Open
- Khi muốn mở 1 văn bản đã có trên bộ nhớ ngoài.
 b. Con trỏ văn bản và con trỏ chuột
Con trỏ văn bản: dùng để hiển thị kí tự gõ từ bàn phím.
- Con trỏ chuột: điều khiển bởi thiết bị chuột.
Con trỏ văn bản sẽ tự xuống dòng khi ở cuối dòng.
- Khi kết thúc 1 đoạn thì mới nhấn phím Enter xuống dòng.
 c. Gõ văn bản
Nhấn nút Insert ở bàn phím để bật tắt chức năng đè OVR
 d. Các thao tác biên tập văn bản
+ Bước 1: Nháy chuột tại vị trí bắt đầu chọn.
+ Bước 2: Kéo thả chuột trên phần văn bản cần chọn.
* Chọn văn bản
* Xóa văn bản
+ Bước 1: Chọn văn bản cần xóa.
+ Bước 2: Nhấn nút Delete.
* Sao chép văn bản
+ Bước 1: Chọn văn bản cần sao.
+ Bước 2: Chọn Edit  Copy.
+ Bước 3: Đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần chép.
+ Bước 4: Chọn Edit  Paste.
* Di chuyển văn bản
+ Bước 1: Chọn văn bản cần di chuyển.
+ Bước 2: Chọn Edit  Cut.
+ Bước 3: Đưa con trỏ văn bản đến vị trí mới.
+ Bước 4: Chọn Edit  Paste.
HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
LÀM QUEN
Ms WORD
15
BÀI
-
Luyện Tập