dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 1111111 mien phi,tai lieu bai 1111111 mien phi,bai giang bai 1111111 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2014 3:44:42 PM
Filesize: 3.58 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bµi gi¶ng
LÜnh vùc gi¸o dôc ph¸t triÓn ng«n ng÷
Lµm quen v¨n häc
Th¬ Hoa kÕt tr¸i
§èi t­îng :5-6 tuæi
Chñ ®Ò: ThÕ giíi Thùc vËt


Giáo viên: Vu Th? Hi?n
Trường Mn.Lục Ngạn- B?c Giang
Chào mừng các bé
đến với hội thi thơ, của câu lạc bộ thơ Hoạ Mi
Phần thứ nhất: Thi hiểu biết
Phần thứ hai: Thi tài đọc thơ
Phần thứ ba: Chung sức
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lưu chói chang
Đỏ như đốm lửa
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trước gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái
Phần thi thứ nhất:
Phần thi Hiểu biết
Phần thi thứ 2
Thi tài đọc thơ
Trò chơi:
Ai tinh mắt hơn
Luật chơi: Chia trẻ làm 3 đội, cô bật hình ảnh câu thơ nào trẻ sẽ đọc câu thơ tương ứng với hình ảnh đó. Đội nào có tín hiệu trước, đọc đúng thì được thưởng 1 bông hoa
Hoa cà tim tím
Hoa lưu chói chang
Đỏ như đốm lửa
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mướp vàng vàng
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trước gió
Hoa vừng nho nhỏ
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái
Chúc mừng các bé, các bé giỏi lắm
Phần 3
Phần thi chung sức
Cách chơi
Chia trẻ thành 3 đội m?i d?i cú m?t cõy chua cú hoa các đội sẽ
thi đua dỏn hoa thi xem Trong
vòng hết bản nhạc đội nào dỏn
được nhiều hoa lờn cõy hơn là thắngcuộc
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI
Tạm biệt và hen gặp lại