dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 11: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm-lớp 2 mien phi,tai lieu Bài 11: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm-lớp 2 mien phi,bai giang Bài 11: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm-lớp 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2014 12:25:54 AM
Filesize: 13.13 M
Download count: 51
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÔN: MĨ THUẬT
kính chào QUý thầy cô GIáO về dự giờ
GIáO VIÊN: LƯU THị THúY NGA
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THÀNH 3
Năm 2013
GV THIẾT KẾ: NGUYỄN CHÍ HIẾU
* Ki?m tra d? dùng h?c t?p.
.Vở tập vẽ
. Bút chì , tẩy
. Màu vẽ
H�nh 2
- Hãy quan sát và cho biết đường diềm nào đẹp hơn ? Vì sao?
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
- Du?ng di?m 2 d?p hon. Vỡ du?ng di?m 2 du?c trang trớ.
H�nh 1
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 1: QUAN SÁT – NHẬN XÉT
Họa tiết thường được sử dụng để trang trí đường diềm là hình gì?
Các họa tiết giống nhau được vẽ ra sao?
Màu sắc được vẽ như thế nào?
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 1: QUAN SÁT – NHẬN XÉT

Con vật
Hoa
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 2: CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU.
Hình 1
Hình 2
Các hoạ tiết giống nhau thường vẽ bằng nhau và vẽ cùng màu
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 2: CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU.
Màu nền khác với màu họa tiết
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 2: CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU.
Đường diềm nào vẽ màu đúng? Đường diềm nào vẽ sai?
Đúng
Đúng
Sai
Sai
1
2
3
4
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 2: CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU.

Một số bài vẽ của các bạn học sinh năm trước.
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 2: CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU.
Bài tập 1
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 3: THỰC HÀNH.
Bài tập 2
TRƯNG
BÀY
SẢN
PHẨM
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Hoạt động 4: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.
TRò CHƠI

SẮP XẾP HỌA TIẾT
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
Dặn dò:
Về nhà làm bài tập 2 ở VTV
Quan sát các loại cờ
Bài 11 : VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
Mĩ thuật
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN