dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 11 lop 8 mien phi,tai lieu bai 11 lop 8 mien phi,bai giang bai 11 lop 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/28/2014 10:23:01 PM
Filesize: 1.36 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
THƯỜNG THỨC
MỸ THUẬT 8
GV : L� Th? Thu Th?o
1
Câu hỏi :
Nêu một số tên họa sỹ Việt Nam ở giai đoạn 1954- 1975 mà em biết ?
Kể một vài tác phẩm nổi tiếng của họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 ?

2
* Kiểm tra bài cũ:
MỘT SỐ TÁC PHẨM
CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM
(giai đoạn 1954-1975)
Tranh M?t bu?i c�y c?a Luu Cơng Nh�n
MỘT SỐ TÁC PHẨM
CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM
(giai đoạn 1954-1975)
Tranh Giặc đốt làng tôi cuûa hoïa só Nguyễn Sáng
4
MỘT SỐ TÁC PHẨM
CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM
(giai đoạn 1954-1975)
Tranh D?I C? c?a LUONG XU�N NH?
5
6
Tranh DU KÍCH TẬP BẮN của NGUYỄN ĐỖ CUNG
MỘT SỐ TÁC PHẨM
CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM
(giai đoạn 1954-1975)
- Tiểu sử họa sĩ:
Năm sinh,năm mất:...
Quê quán :...
Tốt nghiệp:...
Thành tựu CM:....
Khen thưởng:....
7
- Tác phẩm tiêu biểu:
Nội dung:..
Hình thức:..
* Thảo luận nhóm :
Bài 11 : Thường thức mỹ thuật
MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC GIẢ ,TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975
8
TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM :
-Tr?n Van C?n : ``Tác nước đồng Chiêm``
-Nguy?n S�ng : `` Kết nạp Đảng ở Điện Biên Ph?`` -B�i Xu�n Ph�i: ``Phố cổ``
Sinh tại : Kiến An -Hải Phòng .
Tốt nghiệp : Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .
Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học
Tham gia : Hội văn hóa cứu quốc, vẽ tranh, dạy học .
TP tiêu biểu: "Tát nước đồng chiêm" (sơn mài)-1958.

9

I/ HỌA SĨ TRẦN VĂN CẨN
(1910-1994)
1/ Tiểu sử:
TÁT NƯỚC DỒNG CHIÊM (1958) c?a-TRẦN VĂN CẨN
10
TP TIÊU BIỂU: "TÁT NƯỚC ĐỒNG CHIÊM"
(SƠN MÀI)-1958.

+ Nội dung : Ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người nông dân .
+ Màu sắc : Mạnh mẽ nổi bật trên nền đen.
11
Sinh tại : Mỹ Tho -Tiền Giang
Tốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Dông Dương .
Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học.
Tham gia : Các chiến dịch Biên giới, Điện Biên,Vẽ tranh và vẽ mẫu tiền cho cách mạng.
TP tiêu biểu: "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" (sơn mài).

12
II/ HỌA SĨ NGUYỄN SÁNG
(1923-1988)
1/ Tiểu sử:
KẾT NẠP ĐẢNG Ở ĐIỆN BIÊN PHU �(SƠN MÀI) -NGUYỄN SÁNG
13
2/ B?c tranh: "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ"
(sơn mài)

+ Nội dung : Ca ngợi lý tưởng cao đẹp của người cách mạng .
+ Màu sắc : gam màu nâu vàng đơn giản mà hiệu quả.
14
III/ HỌA SĨ BÙI XUÂN PHÁI
(1920-1988)
Sinh tại : Quốc Oai - Hà Tây
Tốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Dông Dương .
Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học.
Tham gia : Tham gia kháng chiến,dạy học ,vẽ tranh.
TP tiêu biểu: "Phố cổ" (sơn dầu).

15
1/ Tiểu sử:
PHỐ CỔ - TRANH SƠN DẦU- BÙI XUÂN PHÁI
16
17
18
2/ Tranh : "Phố cổ" (sơn dầu)

+ Nội dung : Vẻ đẹp của thủ đô qua những thăng trầm lịch sử .
+ Màu sắc : Màu đằm thắm sâu lắng tạo thời gian trong tranh .

19
ĐIỂM CHUNG
- Tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương .
- Được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
- Tham gia kháng chiến và vẽ tranh.
- Đều là những họa sĩ yêu nước.
20
ĐIỂM RIÊNG
- Phong cách và đề tài sáng tác.

1
2
3
4
5
6
7
8
1 - Tác giả c?a bức tranh Bình minh trên nông trang (13 chữ )
2 - Tác giả bức tranh Nhớ một chiều Tây Bắc ( 8 chữ )
3 - Nhân dân ta thường chiến đấu để bảo vệ ( 5 chữ )
4 - Người vẽ nhiều và thành công nhất về tranh Phố cổ (13 chữ )
5 - Tác giả bức tranh Về nông thôn sản xuất (11 chữ)
6 - Tác giả bức tranh Con đọc bầm nghe (10 chữ )
7 - Bức tranh khắc gỗ c?a Đinh Trọng Khang ( 5 chữ )
8 - Tên gọi c?a những người vẽ tranh ( 5 chữ )
Cho bạn tràng pháo tay
Em rất thông minh
10 điểm
Hoan hô bạn nào
9 điểm
Em giỏi lắm
10 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
DẶN DÒ:
Học bài cũ.

Chuẩn bị bài mới:
Bài 12 :Trình bày bìa sách.
-Về nhà đọc trước nội dung bài mới, sưu tầm một số mẫu bìa sách.