dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 1: Giáo dục PTTNBM (CRS) mien phi,tai lieu Bài 1: Giáo dục PTTNBM (CRS) mien phi,bai giang Bài 1: Giáo dục PTTNBM (CRS) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/21/2010 2:58:16 PM
Filesize: 2.78 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 1: Đặc điểm của bom mìn, vật liệu chưa nổ
Quế Phong, ngày … tháng … năm
BOM BI
Có nhiều dạng bom bi, trong đó thường là loại bom bi có dạng hình cầu, gọi là bom ổi. Bom bi là loại bom nhỏ chứa thuốc nổ mạnh. Khi nổ thì bắn ra những viên bi gây sát thương.

Tại sao nó có tên là bom bi ?
Khi nổ thì bắn ra những
viên bi gây sát thương
Tìm hình ảnh của quả bom
bi trong các hình ảnh sau.
Lựu đạn M26
Lựu đạn …..
Tại sao abc ?
Vì abc.
Tìm hình ảnh của quả lựu đạn
M26 trong các hình ảnh sau.
Lựu đạn chày
Đầu lựu đạn chày
Tại sao nó có tên là lựu đạn chày ?
Nó có hình dạng giống
cái chày.
Tìm hình ảnh của quả lựu đạn
chày trong các hình ảnh sau.
Đạn cối 81
Cối 81
Quả đạn cối 81 có hình dạng như thế nào ?
Con cá, máy bay ...
Tìm hình ảnh của quả đạn
cối 81 trong các hình ảnh sau.
Trò chơi ai nhanh nhất.
10
9
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
1
2
3
4
5
6
7
8