dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Âm nhạc dạy hát: Mời bạn ăn mien phi,tai lieu Âm nhạc dạy hát: Mời bạn ăn mien phi,bai giang Âm nhạc dạy hát: Mời bạn ăn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2014 4:24:12 AM
Filesize: 9.39 M
Download count: 23
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
 
Chủ đề: Bản thân
Đề tài:Nội dung trọng tâm:DH: Mời bạn ăn
Nội dung kết hơp:NH: Tôi bị ốm
TC: Tai ai tinh
Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
Thời gian: 30-35 phút
Số trẻ: 20-25 trẻ
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung
DẠY HÁT:
Mời bạn ăn
NGHE HÁT:
“Năm ngón tay ngoan”
NGHE HÁT:
“Năm ngón tay ngoan”
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh
TRÒ CHƠI: Tai ai tinh