dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an âm nhạc 6 - tiết 6 mien phi,tai lieu âm nhạc 6 - tiết 6 mien phi,bai giang âm nhạc 6 - tiết 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/20/2014 9:27:43 AM
Filesize: 14.61 M
Download count: 101
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS PHƯỚC LONG
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD -NHẠC - MT
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN ÂM NHẠC 6 - TIẾT 6
Giáo viên: TỐNG NGỌC PHƯƠNG LONG

Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
1. ễn t?p b�i hỏt :
Kh?i d?ng gi?ng
Đå

Mi
Fa
Sol
La
Đè
Si
1. Ôn tập bài hát:
2. Nhạc lí :
Nhịp và phách - Nhịp 2/4
a. Nhịp và phách:
* Xét ví dụ:Vui hát vang đường xa thấy gần
Câu nhạc trên có 4 ô nhịp (4 nhịp)
2. Nhạc lí :
Nhịp và phách - Nhịp 2/4
a. Nhịp và phách:
* Nhịp : là những phần nhỏ có giá trị th?i gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc, bài hát. Giữa các nhịp có một vạch đứng để phân cách gọi là vạch nhịp.

Vạch nhịp Vạch nhịp Vạch nhịp
2. Nhạc lí :
Nhịp và phách - Nhịp 2/4
* Phách:
Mỗi nhịp lại chia thành nhiều phần nhỏ hơn, đều nhau về thời gian gọi là phách.
2. Nhạc lí :
Nhịp và phách - Nhịp 2/4
a. Nhịp và phách:
b. Nhịp 2/4:
* Số chỉ nhịp: Số đặt ở trên chỉ số lượng phách cĩ trong mỗi nhịp.
Số đặt ở dưới chỉ độ dài của phách bằng nốt tròn chia cho s? ? du?i.
Ví d? :
hai ph�ch trong m?i nh?p
độ dài của mỗi phách ( nốt tròn chia 4 )
2. Nhạc lí :
Nhịp và phách - Nhịp 2/4
a. Nhịp và phách:
b. Nhịp 2/4:
* Số chỉ nhịp:
* Nhịp 2/4: Gồm có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 là phách nhẹ.
> * > * > * > *
Ví d? :
3. Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Nghe m?u b�i TDN

a. Tìm hi?u bài:
? Bài tập đọc nhạc viết ở nhịp gì ?

Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp 2/4


Bài TĐN số 2 có những hình nốt gì ?

Có hình nốt đen và nốt trắngHãy xác định tên nốt của bài TĐN ?
Đáp án : ĐÔ, RÊ, MI, PHA, SOL, LA, SI, ( ĐÔ )
Đọc gam Đô trưởng
Đå

Mi
Fa
Sol
La
Đè
Si
b. Tập từng câu - Em h�y chia c�u cho TDN ?

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4


T?p d?c nh?c vă ghĩp l?i
Em hãy nhận xét nội dung các hình ảnh sau :
?
Qua giai di?u v� l?i ca c?a b�i TDN s? 2, ch�ng ta th?y: R?ng l� ngu?n t�i nguy�n qu� c?a d?t nu?c ta.
D? r?ng luơn cĩ ti?ng chim ca, nh?ng kh�c h�t m� say ng?i ca n�i r?ng, ch�ng ta c?n ph?i h?t s?c c? g?ng b?o v? r?ng l�m cho r?ng ng�y c�ng ph�t tri?n tuoi d?p th�m !
V� cung gĩp ph?n dem l?i cu?c s?ng d?y m�a xu�n cho m?i ngu?i.
Trình b�y TDN k?t h?p v? tay theo nh?p.
C?ng c? bài hát:

L�m b�i t?p SGK.
Chu?n b? b�i ti?t 7 : Nh?c si Van Cao v� b�i h�t L�ng tơi
Suu t?m m?t s? b�i h�t c?a Van Cao
DẶN DÒ
chân thành cảm ơn các thầy cô
CHÚC CÁC EM NGOAN, HIỀN, HỌC GIỎI !