dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Âm nhạc 3 - tuần 32 mien phi,tai lieu Âm nhạc 3 - tuần 32 mien phi,bai giang Âm nhạc 3 - tuần 32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2014 9:34:51 PM
Filesize: 0.87 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Môn: Âm nhạc lớp 3
Kiểm tra bài cũ:Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014
Âm nhạc:
Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014
Âm nhạc
HỌC HÁT TỰ CHỌN
Âm nhạc:
HỌC HÁT TỰ CHỌN
Bài hát: Đừng đi đằng kia có mưa

Em ơi em dừng lại nào này đằng kia có mưa rơi.
Trông kìa xem đường ngập bùn trượt chân em biết kêu ai.
Là la la la la lá la.
Là la la la la lá la.
Là la la la la lá la.
Ngã khóc em gọi bố ơi.
Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014

Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014
Âm nhạc:
HỌC HÁT TỰ CHỌN
Bài hát: Đừng đi đằng kia có mưa

*Hát kết hợp vỗ tay theo phách:
Em ơi em dừng lại nào này đằng kia có mưa rơi.
x x x x x x x x
Trông kìa xem đường ngập bùn trượt chân em biết kêu ai.
x x x x x x x x
Là la la la la lá la. Là la la la la lá la
x x x x x x x x
Là la la la la lá la. Ngã khóc em gọi bố ơi.
x x x x x x x x x


Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014
Âm nhạc:
HỌC HÁT TỰ CHỌN
Bài hát: Đừng đi đằng kia có mưa

*Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca
Em ơi em dừng lại nào này đằng kia có mưa rơi.
x x x x x x x x x x x x
Trông kìa xem đường ngập bùn trượt chân em biết kêu ai.
x x x x x x x x x x x x
Là la la la la lá la. Là la la la la lá la
x x x x x x x x x x x x x x
Là la la la la lá la. Ngã khóc em gọi bố ơi.
x x x x x x x x x x x x x

Hướng dẫn về nhà
Cỏc em v? nh� t? ụn t?p b�i hỏt n�y v� cỏc cỏc b�i hỏt dó h?c trong h?c kỡ II.