dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an 10 Test IQ HÌNH HỌC .ppt mien phi,tai lieu 10 Test IQ HÌNH HỌC .ppt mien phi,bai giang 10 Test IQ HÌNH HỌC .ppt mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/13/2014 11:54:40 PM
Filesize: 0.69 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
10 Test IQ
HÌNH HỌC
PHH sưu tầm biên soạn ĐA và minh họa
10 -2014 – Nguồn TK chính:W cannao
1.Tìm hình khác loại
Trong các hình tròn chứa các sâu chuỗi A,B,C,D,E,F,G; hãy chỉ ra 1 hình khác loại
2. Tam giác khác loại

Trong 6 hình tam giác bên, hãy chọn ra 1 tam giác khác loại so với số kia !
3. Hình đa giác khác loại

Trong 5 hình đa giác bên, hãy chỉ ra 1 đa giác khác loại ? (Đa giác lạc loài)
4. Chọn thẻ khác loại

Trong bộ thẻ tre đã kẻ sẵn các vân (ngang,dọc, chéo,
cong);
Hãy chọn ra 1 thẻ có dấu hiệu khác các thẻ kia .
5. Tìm ngũ giác thích hợp
Chọn 1 trong 5 hình (1,2,3,4,5) thích hợp thay vào hình ?
6.Tìm hình sơ đồ thích hợp
Chọn 1 trong 5 sơ đồ thiết kế A,B,C,D,E dưới đây theo 1 ý tưởng lô nhà(?) ở hình trên sao cho hợp logic
7. Tìm
ô vuông
còn thiếu

Trong 6 hình ô vuông dưới
(A,B,C,D,E,F)
Hãy chọn 1 ô
hình thích hợp
8. Tìm hình la bàn
Trong 5 hình dưới
(A,B,C,D,E)
chọn 1 hình hợp logic thay cho hình có dấu (?)
9.Tìm đủ dãy tam giác
Chuỗi tam giác trên cần xếp tiếp một số hình; Hãy chọn chúng trong dãy hình phía dưới (A,B,C,D,E) xếp vào sao cho hợp lý
10.Tìm hình tròn thích hợp
Hãy chọn 1 trong 5 hình tròn (A,B,C,D) dưới lăp vào hình tròn trung tâm ở trên sao cho hợp lí
PHẦN ĐÁP ÁN
 
Đáp án câu 1
ĐA: hình D có 2 chấm trắng (cùng màu) trên đường chéo là hình không cùng loại
Đáp án
Câu 2

Có 2 đáp án:
ĐA 1: Hình F là tam giác không phải TG nhọn.
ĐA2: Hình C là tam giác đều, trong khi các TG kia có 3 góc khác nhau
Đáp án
câu 3
Bài toán có 3 ĐA, tùy theo điều kiện đề ra.
Người giỏi phải nhìn hết vấn đề !
Đáp án Câu 4
Nếu viết các chữ vào ta sẽ dễ thấy 1 ô chéo ngoeo
Đáp án câu 5
Quy luật: Chồng A lên B, nếu 2 nét của ngôi sao trùng nhau thì đổi lại (cong  thẳng); Nếu chỉ có 1 nét thì bỏ đi  Chọn ĐA 5
A B C
Đáp án
câu 6
Với ý tưởng các phần được nhân đôi
 chọn đáp án sơ đồ hình C
Đáp án
Câu 7
Quy luật:
Hàng ngang:
X = m x n
Hàng dọc:
Y = p : q
ĐA:
Hình B
Đáp án câu 8

Quy luật:
Theo hàng ngang
2 hình cộng lại, phần trùng bỏ đi
 Chọn Đáp án E
Đáp
án Câu 9
Chấm trắng và chấm đỏ lần lượt ở 3 đỉnh và 3 góc của tam giác ĐA chọn lần lượt hình D và B vào 2 vị trí còn thiếu
Đáp án câu 10
Quy luật: Cộng các chấm tại 4 góc của 4 hình tròn xung quanh theo từng mầu: nêu tổng > 2 thì giữ cho hình trung tâm.